Бл.1, вх. Б – жилищен етаж 1

Цена: евро

Описание